Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft. Leden van de MR worden gekozen. Er zijn zowel medewerkers van de school als ouders/verzorgers vertegenwoordigd.

Wat kan de MR voor u als ouder betekenen? Of wilt u zelf lid worden van de MR? Informeer op de school van uw kind naar de mogelijkheden.

Training Medezeggenschap in het onderwijs

Het HCO kan de MR op de school van uw kind ondersteunen met training en advies. Speciaal voor MR-leden organiseren we op maat een korte basistraining, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wet Medezeggenschap Scholen (2007)
  • Bevoegdheden van de MR
  • De relaties van de MR met het bevoegd gezag, directie, ouderraad en personeelsgeleding
  • Het dagelijks functioneren van de MR
  • Positie van de MR

U kunt deze training ook op op open inschrijving volgen. Kijk voor meer informatie en inschrijving in de agenda. Of neem voor meer informatie over deze training of advies op maat contact op met Fred Kruidenberg.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies