Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling, en ik maak daarbij als HCO-medewerker een verschil.

Stichting HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is het grootste onderwijsadviesbureau voor scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving. Bij het HCO werken 110 mensen: trainers, adviseurs, psychologen/orthopedagogen en andere onderwijsexperts die dagelijks bij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven over de vloer komen. Met behulp van training, advies, conferenties, onderzoek, coaching en educatieve uitgaven ondersteunen wij professionals die werken met kinderen.

De activiteiten van het HCO sluiten aan bij de meest recente onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied. Wij nemen daarbij de alledaagse praktijk van de leraar als uitgangspunt en leveren maatwerk. Wij werken graag samen met u aan een duurzaam resultaat.

Bazalt Groep: samenwerkingsverband

Sinds begin 2013 maakt het HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep, een samenwerkingsverband van de onderwijsadviesbureaus Bazalt, HCO en RPCZ.

Ontstaansgeschiedenis HCO

Het eerste gemeentelijk/regionaal pedagogisch centrum in Nederland

Het HCO is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de gemeente Den Haag als Peadagogisch Centrum, ‘ten dienste van het gehele Haagse onderwijs’. In de naoorlogse periode van armoede en opbouw bestond een grote behoefte om alle kinderen in Den Haag, ongeacht afkomst, kansen te bieden op een betere toekomst met behulp van goed onderwijs. Een pedagogisch centrum kon hier een bijdrage aanleveren, zo was de gedachte. Het centrum had de volgende functies:

  • het opbouwen van een studie- en documentatiecentrum;
  • het bevorderen van onderwijsvernieuwing;
  • het doen van onderzoek.

In 1975 kreeg het centrum de naam Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, ofwel HCO. In navolging van andere regionale pedagogische centra is het HCO in 2010 verzelfstandigd van de gemeente Den Haag. De huidige Stichting Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) werkt nog altijd nauw samen met de gemeente Den Haag aan de kwaliteit van het onderwijs in deze stad. Tegelijkertijd heeft de organisatie haar activiteiten uitgebreid, zowel regionaal als inhoudelijk.

Het HCO is vandaag de dag nog altijd in de kern geworteld in de Haagse praktijk. Ook zijn de grondbeginselen ongewijzigd: ieder kind heeft recht op goed onderwijs, en wij kunnen daarbij het verschil maken.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies