NIEUW HCOPortal detailpagina visie en missie

De activiteiten van het HCO zijn veelzijdig en afgestemd op verschillende doelgroepen. Daarbij is er één overtuiging, die al onze medewerkers bindt: Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling, en ik maak daarbij als HCO-medewerker een verschil.

Het fundament van het hogere doel van het HCO ligt in de Verklaring van de Rechten van het Kind, met name in het recht op onderwijs met respect voor de eigenheid van elk kind.

Ons doel

Het HCO gunt alle kinderen goed onderwijs en streeft ernaar dat ieder kind het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling. HCO richt zich in haar activiteiten daarbij ook en vooral op de omgeving van het kind: bijvoorbeeld door professionals die met kinderen werken te ondersteunen bij hun dagelijkse taak en hen te helpen zichzelf nog beter te maken. En ook door effectief onderzoek, behandeling en handelingsadviezen, als het leren bij een kind niet vanzelf gaat.

Onze werkwijze

Wij zijn voortrekker bij onderwijsvernieuwing en streven naar een duurzaam resultaat
Het HCO zoekt altijd naar nieuwe manieren om het onderwijs nog beter te maken. Daarbij beoordelen we kritisch of een aanpak (wetenschappelijk) bewezen effectief is. We vertalen wetenschappelijke inzichten naar de alledaagse praktijk van het onderwijs. Samen met alle betrokkenen, kiezen we voor bundeling van expertise en voor een integrale aanpak.

WIJ ZIJN EDUCATIEVE PARTNER IN DE REGIO DEN HAAG

Het HCO heeft haar wortels in de stad Den Haag. Sinds de oprichting na de Tweede Wereldoorlog (zie ontstaansgeschiedenis) is de organisatie van gemeentelijke dienst uitgegroeid tot een zelfstandige samenwerkingspartner voor gemeente Den Haag, scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving. Tegelijkertijd biedt het HCO een stedelijk platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

WIJ WERKEN SAMEN MET ONZE KLANTEN

Het HCO werkt nauw samen met scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, beleidsmedewerkers en andere spelers. Onze medewerkers staan ‘met de voeten in de onderwijspraktijk’. Zij kunnen specialistische vakkennis combineren met kennis van het lokale educatieve beleid en kennis van de dagelijkse praktijk op school. Vanuit deze positie, in nauw partnerschap met scholen, is het HCO gegroeid en succesvol geworden.

WIJ INSPIREREN EN DAGEN UIT

HCO medewerkers zijn betrokken, deskundig en enthousiast en kunnen onderwijsprofessionals op de juiste manier aanspreken op de kern van hun vak: met passie voor de klas! Het HCO biedt een inspirerende leeromgeving. Dat krijgt vorm in ons uitnodigende gebouw, onze up-to-date trainingsfaciliteiten, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van vernieuwende en interactieve werkvormen.

ONZE ORGANISATIE IS MARKTGERICHT EN BEDRIJFSMATIG OP ORDE

We spelen snel en effectief in op de vragen van onze klanten. Daarop is onze organisatie ingericht. Het HCO beschikt over het keurmerk Onderwijsadvies: een ISO 9001 certificaat voor interne kwaliteitszorg en een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid. Dat laatste betekent dat minimaal 80 procent van onze klanten tevreden tot zeer tevreden is over de geleverde diensten.

EDventurelogo        OnderwijsadviesFC 

Kernwaarden HCO

Wij hebben 7 Kernwaarden vastgesteld en richten ons handelen daarop:

Diepgang Wat we doen doet er toe, het maakt een verschil.
Continuïteit Wat we doen is blijvend, duurzaam.
Verbreding In ons handelen zijn we gericht op verbreding.
Rechtvaardigheid  We brengen geen schade toe aan onze omgeving.
Diversiteit  We bevorderen cohesie en diversiteit en vermijden gestandaardiseerd gedrag.
Inventiviteit  We voorkomen verspilling van het (menselijk) kapitaal van de organisatie.
Behoud  We eren het verleden bij het vormgeven van de toekomst.

Missie HCO

In de missie van het HCO staan onderstaande pijlers centraal.

1. IEDER KIND HEEFT RECHT OP ONDERWIJS, MET RESPECT VOOR EIGENHEID

Het fundament van de missie van het HCO ligt in de Verklaring van de Rechten van het Kind, met name in het recht op onderwijs met respect voor de eigenheid van elk kind. Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoeften. Dat vraagt om een aanpak die recht doet aan deze verschillen.

2. WIJ STAAN VOOR MAXIMALE ONTWIKKELING VAN IEDER KIND

Het HCO gunt alle kinderen goed onderwijs en streeft ernaar dat ieder kind het maximale kan bereiken in zijn of haar ontwikkeling. HCO richt zich in haar activiteiten daarbij ook en vooral op de omgeving van het kind: bijvoorbeeld door professionals die met kinderen werken te ondersteunen bij hun dagelijkse taak en hen te helpen zichzelf nog beter te maken. En ook door effectief onderzoek, behandeling en handelingsadviezen, als het leren bij een kind niet vanzelf gaat.

3. WIJ ZIJN VOORTREKKER BIJ ONDERWIJSVERNIEUWING EN STREVEN NAAR EEN DUURZAAM RESULTAAT

Het HCO zoekt altijd naar nieuwe manieren om het onderwijs nog beter te maken. Daarbij beoordelen we kritisch of een aanpak (wetenschappelijk) bewezen effectief is. We vertalen wetenschappelijke inzichten naar de alledaagse praktijk van het onderwijs. Samen met alle betrokkenen, kiezen we voor bundeling van expertise en voor een integrale aanpak.

4. WIJ ZIJN EDUCATIEVE PARTNER IN DE REGIO DEN HAAG

Het HCO heeft haar wortels in de stad Den Haag. Sinds de oprichting is de organisatie van gemeentelijke dienst uitgegroeid tot een zelfstandige samenwerkingspartner voor gemeente Den Haag, scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving. Tegelijkertijd biedt het HCO een stedelijk platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

5. WIJ WERKEN SAMEN MET ONZE KLANTEN

Het HCO werkt nauw samen met scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, beleidsmedewerkers en andere spelers. Onze medewerkers staan ‘met de voeten in de onderwijspraktijk’. Zij kunnen specialistische vakkennis combineren met kennis van het lokale educatieve beleid en kennis van de dagelijkse praktijk op school. Vanuit deze positie, in nauw partnerschap met scholen, is het HCO gegroeid en succesvol geworden.

6. WIJ INSPIREREN EN DAGEN UIT

HCO medewerkers zijn betrokken, deskundig en enthousiast en kunnen onderwijsprofessionals op de juiste manier aanspreken op de kern van hun vak: met passie voor de klas! Het HCO biedt een inspirerende leeromgeving. Dat krijgt vorm in ons uitnodigende gebouw, onze up-to-date trainingsfaciliteiten, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van vernieuwende en interactieve werkvormen.

7. ONZE ORGANISATIE IS MARKTGERICHT EN BEDRIJFSMATIG OP ORDE

We spelen snel en effectief in op de vragen van onze klanten, daarop is onze organisatie ingericht. Het HCO beschikt over het keurmerk Onderwijsadvies: een ISO 9001 certificaat voor interne kwaliteitszorg en een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid. Dat laatste betekent dat minimaal 80 procent van onze klanten tevreden tot zeer tevreden is over de geleverde diensten.

sm-twitter-blue sm-linkedin-blue sm-youtube-blue sm-facebook-blue sm-mail-blue

Actueel

Twitter icon

Twitterberichten

Loading..
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies